Gebruiksvoorwaarden

De website http://www.tdgiworld.com/tdgibelgium is eigendom van TDGI S.A. (TDGI).

TDGI S.A. respecteert uw privacy en hecht waarde aan de bescherming ervan. Om dit te bereiken merken we op dat onze privacyverklaring informatie over ons privacy beleid bevat, onze praktijk en onze keuzes over hoe we online informatie verzamelen en hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Belgische rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

De gebruiker van de TDGI-website streeft ernaar te goeder trouw te handelen en aanvaardt impliciet de volgende voorwaarden:

 

Verklaring over de bescherming van het auteursrecht

De inhoud van de TDGI-website, inclusief teksten, afbeeldingen of andere informatie, is eigendom van TDGI, dat het auteursrecht bezit.

Door gebruik te maken van de TDGI-website stemt de gebruiker ermee in de geldende wetgeving na te leven, met name de auteursrechtcode en de daarmee samenhangende rechten, de industriële eigendomscode en de wet met betrekking tot computercriminaliteit.

De gebruiker mag de inhoud van de TDGI-website niet kopiëren, importeren of gebruiken zonder voorafgaande toestemming van TDGI en zonder de TDGI-website als informatiebron te vermelden; met betrekking tot inhoud van sites die aan deze site zijn gekoppeld, moet de gebruiker toestemming verkrijgen van de respectievelijke auteurs en hun auteursrechtelijke verklaringen respecteren.

Het onbevoegde gebruik of de distributie van enig materiaal van de site kan onderhevig zijn aan civiele of strafrechtelijke sancties onder de toepasselijke wetgeving.

 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De inhoud op deze site bestaat uit algemene informatie die niet noodzakelijkerwijs uitputtend, nauwkeurig of up-to-date is.

TDGI garandeert niet dat de diensten die door de TDGI-site worden geleverd ononderbroken zijn.

TDGI is niet verplicht de inhoud van de TDGI-site te bewaren, inclusief teksten, afbeeldingen of andere informatie, die op elk moment zelfs vernietigd kan worden, zonder enige verplichting om gebruikers of derden te vergoeden.

Er kunnen links zijn naar sites buiten de TDGI-site waarover Teixeira Duarte geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt.

TDGI wijst elke verantwoordelijkheid af voor problemen die kunnen ontstaan door het gebruik van de TDGI-site of een andere externe website waarnaar zij verwijst.

 

Privacyverklaring

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) kunnen de gegevens die over de gebruikers van de TDGI-site worden verzameld niet persoonlijk geïdentificeerd worden, zodat de vertrouwelijkheid van hun identiteit wordt gegarandeerd.

Gebruikers zullen echter altijd worden geïdentificeerd in geval van inbreuk, niet-naleving van deze algemene voorwaarden, of wanneer dit door een rechtelijke beslissing wordt gevraagd.