Privacyverklaring

De website http://www.tdgiworld.com/tdgibelgium is eigendom van TDGI S.A. (TDGI).

TDGI S.A. respecteert uw privacy en hecht waarde aan de bescherming ervan. Om dit te bereiken merken we op dat onze privacyverklaring informatie over ons privacy beleid bevat, onze praktijken en onze keuzes over hoe we online informatie verzamelen en hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Belgische rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Bezoekersdomeinen en IP-adressen worden automatisch geregistreerd. Deze informatie identificeert niet de gebruiker, maar allen de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Deze gegevens worden wereldwijd geanalyseerd om te verifiëren in welk deel van de wereld de website wordt gebruikt, om de dekking ervan te garanderen en om ons in staat te stellen onze service aan de gebruiker te verbeteren.

Privacy beleid

De website www.tdgiworld.com is eigendom van TDGI – Tecnólogia de Gestão de Imóveis, S.A..

TDGI respecteert uw privacy en hecht waarde aan de bescherming ervan. Om dit te bereiken merken we op dat onze privacyverklaring informatie over ons privacy beleid bevat, onze praktijken en keuzes die u kunt maken over hoe informatie online wordt verzameld en hoe deze informatie kan worden gebruikt. Op deze website is het recht van toepassing dat in Portugal van kracht is. De Portugese rechtbanken zullen de enige rechtbanken zullen die kunnen beslissen over meningsverschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Om de in punt 1 genoemde informatie te verzamelen, kunnen tijdelijke “cookies” worden gebruikt, die in het “cookies”-bestand van het browserprogramma van de gebruiker blijven opgeslagen, totdat het wordt onderbroken. Cookies alleen worden niet gebruikt om de gebruiker te identificeren. De “cookie” is een klein stukje informatie dat naar de server van de gebruiker wordt gestuurd en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt gearchiveerd, waardoor de computer niet beschadigd raakt. De gebruiker kan zijn browserprogramma zo instellen dat deze elke keer dat hij een cookie ontvangt op de hoogte wordt gesteld, zodat hij het kan accepteren of weigeren.

Het IP-adres van de gebruiker wordt gebruikt om problemen op de server te diagnosticeren en de website www.tdgiworld.com/tdgibelgium te beheren. Het IP-adres is een digitale code die een computer op het netwerk/internet identificeert. Het IP-adres van de gebruiker wordt ook gebruikt om demografische informatie te verzamelen. We zullen ook in staat zijn om IP-zoekopdrachten uit te voeren om het startdomein van de gebruiker (bv.: aol.com, asuaempresa.com) te bepalen voor een betere beoordeling van de demografische gegevens van de gebruiker.

De privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens en de daaropvolgende verwerking ervan, evenals op de uitoefening van de rechten van de houder ervan in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

De verzamelde gegevens zullen elektronisch worden verwerkt en opgeslagen door de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking, TDGI – Tecnólogia de Gestão de Imóveis, S.A., als entiteit van de Teixeira Duarte groep, en door de meeste bedrijven die zijn geïntegreerd in haar consolidatiebereik.

Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden gebruikt voor werving en selectie (door het centraal Directoraat human resources), voor het beheer van klachten en claims (door het klachtenmanagementteam), voor het beheer van verzoeken om informatie of verduidelijking (door het secretariaat) en voor het beheer van de sociale verantwoordelijkheid (door werknemersvertegenwoordigers voor sociale verantwoordelijkheid).

De verwerking van de verzamelde gegevens is noodzakelijk voor de voortzetting van de voornaamste en nevenactiviteiten van de controleurs, die expliciet worden vermeld op de formulieren voor het verzamelen van informatie.

Volgens de toepasselijke wetgeving kan de houder van de persoonsgegevens om toegang, bijwerking, correctie vragen, de schorsing en schrapping van de hem betreffende gegevens, of om zich tegen de verwerking ervan te verzetten, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, op persoonlijke wijze, per post of per e-mail, te doen gelden aan:

TDGI Lissabon

Postadres: Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, Portugal

E-mail : geral@tdgibelgium.2020tdgiworldbelgium-afedesign.website

Indien de gegevenshouder van mening is dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens de GDPR schendt, kan hij een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens die van de houder van het privacy beleid zijn verzameld, alsmede op de uitoefening van zijn rechten in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). De wetgeving inzake gegevensbescherming is onderhevig aan herziening, dus raden we de gebruiker aan regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

TDGI S.A. gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaateregelen om te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang van de gegevens die u hebt overgedragen en die worden beheerd door TDGI S.A.. De genomen veiligheidsmaatregel worden voortdurend geoptimaliseerd, in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Deze website is ontworpen en werkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van deze regels en de andere vastgestelde voorwaarden.

Elk geschil over TDGI S.A., in het kader van deze website, zal worden beheerst door de geldende wetgeving, onder der exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

TDGI S.A. behoudt zich het recht voor om zijn privacy beleid van tijd tot tijd bij te werken. Wanneer we dit doen, zullen we de datum van de laatste update aangeven. TDGI S.A. behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot deze website zonder kennisgeving te schorsen.