Missie en waarden

Realiseren, terwijl we bijdragen aan de opbouw van een betere wereld.

Vinjingrijkheid – Waarde gebaseerd op de oorsprong en het ontwerp van het bedrijf: “Een huis van engineering”, waar, vanuit onderzoek en de beheersing van de principes van de wetenschap, innovatie en kennis worden ontwikkeld om technieken toe te passen, efficiënt en met een minimum aan afval, ter oplossing van praktische problemen, door “mensen van het huis” te vormen, aan te moedigen en vertrouwen te geven.

Waarheid – Bestaat uit de nauwkeurige waardering van de feiten, de naakte waarheid der dingen, met goede trouw en strengheid, met erkenning van fouten en beperkingen zowel als van successen en mogelijkheden en altijd rapporterend op een transparante en passende manier in overeenstemming met de aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden van het bedrijf.

Engagement – Komt overeen met de verantwoordelijke en geëngageerde manier waarop uitdagingen en verantwoordelijkheden worden aanvaard, gebaseerd op het belang van het “gegeven woord” en de nakoming van alle verplichtingen, zowel aan derden als aan loyaliteit en medeverantwoordelijkheid jegens hun collega’s en aan het bedrijf zelf, met respect voor anderen, voor de waardigheid van ieder mens en voor de duurzaamheid van de gemeenschap.

WAARDEN TEIXEIRA DUARTE

VINJINGRIJKHEID

WAARDHEID

ENGAGEMENT